Vianočný turnaj BOGY

Vianočný turnaj BOGY

1. Organizátor: Futbalové turnaje O.Z.

2. Termín: 26.12.2022 (Pondelok)

3. Miesto: Športová hala Pezinok, Komenského 2758/41, 902 01 Pezinok

4. Veková kategória: Dospelí

5. Počet družstiev: 16

6. Počet osôb v družstve: max. 10 hráčov (!!!!) + 2 realizačný tím

8. Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne poistenie, Futbalové turnaje O.Z. nenesie žiadnu zodpovednosť za štart mužstiev na turnaji

9.Zdravotník: zabezpečí organizátor turnaja

10. Rozhodcovia: BFZ

11. Ceny: zabezpečí organizátor turnaja, výhra pre víťaza 300 eur. 

12. Hrací systém: hrať sa bude v 4 skupinách A,B,C,D (po 4 mužstvách). Hrá sa systémom každý s každým v skupine. Postúpia prvé dve mužstvá z každej skupiny do vyraďovacej fázy. Vo štvrťfinále budú hrať mužstvá zápasy E: 1.A-2.B, F: 2.A-1.B, G: 1.C-2.D, H: 2.C-1.D. Víťazi postupujú do semifinále kde budú hrať zápasy : víťaz E-víťaz G a J: víťaz F-víťaz H. Víťaz semifinálových zápasov I a J budú hrať finále Vianočného turnaja Bogy (L: 1.I-1.J).

13. Hrací čas: 1x15 min. Finále 2X10 min. 

14. Program: 07:50-17:00 - zápasy 

17:00 - odovzdanie ocenení a ukončenie turnaja

B. PODMIENKY ŠTARTU:

1. Na turnaji môžu hrať hráči narodení 1.1. 2006 a starší. 

2. Všetci hráči sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

3. Vedúci mužstiev predložia organizátorovi pri prezentácii pred zahájením turnaja súpisku mužstva s číslami dresov !!!, Súpisku nie je možné počas trvania turnaja meniť ani dopĺňať!!

4. Mužstvá sú povinné priniesť so sebou na turnaj jednu sadu dresov.

C. PRAVIDLÁ TURNAJA:

1. Pravidlá hry:

Hracia plocha: Palubovka športovej haly. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 40 x 20m (hádzanárske ihrisko s bránkoviskom). Ihrisko je ohraničené čiarami.

Bránky: Hádzanárske bránky (3 m x 2 m).

Lopty: Futsalová lopta.

Hráči: Brankár + 4 hráči v poli.

Výstroj: Hráči v poli jednotné dresy, brankár farebne odlišný dres. Hrať sa môže iba v obuvi spôsobilej do haly. 

Hrací čas: 1x15 min. Finále 2x10 min.

a) brankár:

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla, zahráva súper nepriamy kop zo stredovej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí.

- zahajuje hru po prerušení, postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia.

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia, nesmie spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať rukou. Priestupok sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m), proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

- prešľap a hra rukou mimo pokutové územie sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m)

b) rozohrávanie - brániaci hráči musia dodržať vzdialenosť od miesta rozohrávania pri autoch a rohoch 3m a pri štandardnej situácií 5 m. Lopta musí byť rozohraná do 5 sekúnd. Pri porušení tohto pravidla bude nariadený nepriamy voľný kop proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

c) auty - hráč loptu rozohráva nohou do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Gól dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí. Po porušení pravidla rozohráva loptu brankár.

d) dotyk lopty so stropom - nepriamy voľný kop zo stredovej čiary proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

e) sklzy - sklz v snahe zmocniť sa lopty, keď s ňou hrá súper, je zakázaný!!! Sklz je dovolený iba v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, pri ktorej sa nenachádza hráč súpera. 

f) striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia hokejovo v prerušenej hre. Striedanie je možné iba pri vlastnej lavičke vo vyznačenom území. V prípade nesprávneho striedania bude nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

g) bodovanie - výhra: 3 body - remíza: 1 bod - prehra: 0 bodov

2. Disciplinárne opatrenia.

- rozhodovanie - nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu a môže ich potrestať udelením žltej alebo červenej karty.

- za fyzické napadnutie súpera, urážlivé slovné napádanie rozhodcu ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, môže riadiaci orgán vylúčiť hráča z turnaja.

- žltá karta - hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle. Ak hráč dostane v jednom stretnutí dve ŽK, platia ustanovenia ako pri červenej karte. Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.

- červená karta - červená karta znamená vylúčenie hráča z hry. Hráč je povinný opustiť hraciu plochu a lavičku náhradníkov. Do hry už zasiahnuť nemôže. Mužstvo hrá 2 minúty oslabené v poli o jedného hráča. Po uplynutí 2 minút nastúpi do hry iný hráč. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle. Vylúčený hráč má stop na 1 nasledujúci zápas. Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.

- pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 7m

3. Kritéria umiestnenia.

- skupiny - body - pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas - rozdiel strelených a obdržaných gólov - väčší počet strelených gólov - pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje Minitabuľka

- vyraďovacia fáza - ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase kopú sa pokutové kopy v sériách 3+1+1 až do konečného rozhodnutia

D. ĎALŠIE USTANOVENIA

1. Jednu šatňu bude súčasne využívať viac tímov.

2. Organizátor podujatia ani správca haly nezodpovedajú za odložené veci v šatniach.

3. Mužstvá sú povinné po svojom poslednom zápase v skupine (postupujúci zo skupín po semifinále) bezodkladne opustiť šatňu a uvoľniť ju pre potreby organizátorov.

4. Všetci účastníci podujatia sú povinní udržiavať poriadok na hracej ploche, v šatniach a v hľadisku, ako aj v okolí športovej haly. Poškodzovanie zariadenia je zakázané!! 

5. Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov!!

Tímy:

1 Fc 3vs2

2 Engerau Boys 

3 FC Motáci

4 Všechno Sport

5 Bogy Boys 

6 Ulačani

7 Šmokalesovia

8 FC Tutovky

9 OZ TJ Pavlice

10 The Shadows

11 AK 47 Chaos

12 TIKI-TAKA

13 Futbalové združenie Železná Studienka

14 FC Točky

15 LuckyGrill

16 Výber Sveta

nah. Zlíňa team 🇨🇿, Fc Ferkovci,

Vianočný turnaj Bogy 

A Fc 3vs2, Všechno Sport, Výber Sveta, Futbalové združenie Železná Studienka

B Engerau Boys, Šmokalesovia, FC Tutovky, AK 47 Chaos

C FC Motáci, Bogy Boys, OZ TJ Pavlice, FC Točky

D Ulačani, The Shadows, TIKI-TAKA, LuckyGrill


08:00 Futbalové združenie Železná Studienka: Fc 3vs2 :

08:17 Výber Sveta: Všechno Sport :

08:34 AK 47 Chaos : Engerau Boys  :

08:51 FC Tutovky : Šmokalesovia :

09:08 FC Točky: FC Motáci :

09:25 OZ TJ Pavlice : Bogy Boys :

09:42 LuckyGrill : Ulačani :

09:59 TIKI-TAKA : The Shadows :

10:16 Fc 3vs2 : Výber Sveta :

10:33 Všechno Sport : Futbalové združenie Železná Studienka :

10:50 Engerau Boys  : FC Tutovky :

11:07 Šmokalesovia : AK 47 Chaos :

11:24 FC Motáci : OZ TJ Pavlice :

11:41 Bogy Boys : FC Točky :

11:58 Ulačani : TIKI-TAKA :

12:15 The Shadows: LuckyGrill :

12:32 Všechno Sport : Fc 3vs2 :

12:49 Futbalové združenie Železná Studienka : Výber Sveta :

13:06 Šmokalesovia : Engerau Boys  :

13:23 AK 47 Chaos : FC Tutovky :

13:40 Bogy Boys : FC Motáci :

13:57 FC Točky : OZ TJ Pavlice :

14:14 The Shadows : Ulačani :

14:31 LuckyGrill : TIKI-TAKA :


Štvrťfinále

14:48 E: 1.A-2.B

15:05 F: 2.A-1.B

15:22 G: 1.C-2.D

15:39 H: 2.C-1.D.


Semifinále

15:56 I: víťaz E-víťaz G

16:13 J: víťaz F-víťaz H


Prehra v semifinále o 3 Miesto

16:30 porazení I - porazení J


Finále 2X10 Minút

16:47 víťaz I - víťaz J