U8 CUP 1.2.2020

Propozície halového turnaja v kategórii "U8"

Termín: 1.02.2020 (sobota)

Miesto: ŠH Prokofievova

1. Hráči a veková kategória

Na turnaji môžu štartovať hráči narodení r. 2012 a mladší. Maximálny počet nominovaných je 10 hráčov a 2 členovia realizačného tímu. Súpisku predloží zástupca družstva pred prvým stretnutím družstva v turnaji.

2. Štartovné: 80,-€ (platí sa na mieste v hotovosti spolu s odovzdaním súpisky). V cene je aj občerstvenie, ktoré zabezpečí organizátor turnaja (každý hráč dostane ovocie ).

3. Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícií.

4. Doplnky k pravidlám

- hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov, bránky 3x2 m

- hrá sa s futbalovou loptou veľkosť 4

- ustanovenie o postavení mimo hry neplatí

- gól môže byť dosiahnutý z celého ihriska

- brankár nesmie vyhodiť alebo vykopnúť z ruky loptu cez poliacu čiaru (NVK zo stredovej čiary)

- dotyk lopty o strop (NVK zo stredovej čiarye) vyšší počet víťazstiev)

- auty sa kopú spoza postrannej čiary

- ŽK znamená vylúčenie na 2 minúty

- ČK znamená vylúčenie na 2 minút, vylúčený hráč nesmie už v stretnutí nastúpiť.

5. Hrací čas

Hrací čas každého stretnutia je 1x13 min. Podrobný rozpis zápasov pošleme 3 dni pred začiatkom turnaja.

6. Hrací systém

Družstvá sú rozdelené do 2 päťčlenných skupín. V skupine sa hrá systémom každý s každým podľa vylosovania. Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre umiestnenie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

a) celkový počet bodov

b) vzájomné stretnutie (minitabuľka)

c) rozdiel v celkovom skóre

d) vyšší počet strelených gólov

e) vyšší počet víťazstiev

Zápasy o umiestnenia semifinále: Hrá sa podľa schváleného hracieho plánu. Ak skončí stretnutie v riadnom hracom čase nerozhodne, nepredlžuje sa, ale nasledujú kopy zo značky pokutového kopu po 5 z každej strany. Ak sa nerozhodne, striedavo po 1 kope z každej strany. Každé družstvo je povinné dostaviť sa včas na začiatok stretnutia. V prípade, že sa družstvo nedostaví do 5 minút od stanoveného času na hraciu plochu, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0.

7. Rozhodcovia

Z radov BFZ.

8. Striedanie

Počet striedajúcich hráčov, ako aj striedaní je ľubovoľný. Striedanie hráčov je možné len vo

vyhradenom priestore lavičiek.

9. Výstroj hráčov

Každému družstvu sa odporúča mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby. V prípade, že družstvá majú na zápas dresy rovnakej farby, družstvo vyžrebované ako hostia je povinné zmeniť dresy, (v prípade, ak družstvo vyžrebované ako hostia nedisponuje inou farbou dresov, je povinné si obliecť rozlišovačky, ktoré zabezpečí usporiadateľ turnaja). Chrániče holení sú povinné.

10. Družstvo

Družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár (4+1).

11. Ceny:

Družstvá získajú 1. - 3.miesto pohár, diplom, najužitočnejší hráč tímu a medaila,

ostatný najužitočnejší hráč tímu, diplom


12. Priebeh turnaja

Začiatok turnaja o 13:00 hod.

Vyhlásenie výsledkov o 17:00 hod.

Tímy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.