Partneri

Za finančnú a materiálnu podporu potrebnú pri organizácii našich futbalových turnajov ďakujeme týmto partnerom

Futbalové Turnaje Občianske Združenie