Poďakovanie

Ďakujeme za registráciu. Nezabudnite si vyzdvihnúť darček na našom futbalovom turnaji. 
Stačí ísť za organizátorom.