LETNÉ FUTBALOVÉ KEMPY BOGY

Zverte svoje deti do rúk profesionálov

Skvelá príležitosť ako zlepšiť svoje futbalové schopnosti a vedomosti pod vedením trénerov, ktorí svoju prácu robia srdcom

 Prečo si máš vybrať kemp Futbalový Bogy?

 • Zažiješ tréningy so super trénermi

 • Zabavíš sa na tréningoch ale aj mimo nich

 • Špecializujeme sa na zdokonaľovanie techniky

 • Všetci účastníci dostanú vstupný balík a krásnu trofej na záver

V cene denného kempu je zahrnuté:

 • Starostlivosť o dieťa po celú dobu kempu: Po -Pia 8:00 - 16:30
 • Profi futbalové tréningy pod vedením licencovaných trénerov
 • 3x denne strava: desiata - obed - olovrant
 • Celodenný pitný režim
 • Kempový set
 • Tréningová plocha 
 • Kúpanie
 • Balíček pre každé dieťa
 • Medaila pre každé dieťa
 • Poháre a odmeny pre víťazov kempu
 • Výlety


Pre detí vo veku od 5 rokov do 13 rokov.

Cena Kempu Bogy je 190 EUR.


Termíny: 

3.7-7.7.2023 Petržalka

3.7-7.7.2023 Šenkvice

10.7.-14.7.2023 Petržalka

10.7.-14.7.2023 Šenkvice

PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • Registrácia účastníkov do 30.4.2023: záloha 100 Euro splatná do 14 dní od potvrdenia prihlášky. Doplatok do 1.5.2023.
 • Registrácia účastníkov po 1.5.2023: celá čiastka do 14 dní od potvrdenia prihlášky.

STORNO PODMIENKY:

 • pri zrušení pobytu zo strany účastníka viac ako 60 dní pred nástupom do kempu - stornovací poplatok 60 €
 • pri zrušení pobytu zo strany účastníka 30 - 59 dní pred nástupom do kempu - stornovací poplatok 100 €
 • pri zrušení pobytu zo strany účastníka 1 - 29 dní pred nástupom do kempu - stornovací poplatok 190 €

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a beriem na vedomie, že občianske združenie Futbalový Turnaje je správcom osobných údajov v súlade s nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potvrdzujem, že súhlasím a dávam občianskemu združeniu Futbalové turnaje súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa, dátum narodenia a rodné číslo, fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový materiál, zhotovený v súvislosti s projektom na akciách v rámci projektu (ďalej len "osobné údaje"), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu, vrátane propagácie v médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z.., a že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka príde na adresu OZ FUTBALOVÉ TURNAJE, Alžbetínska 6 Tomášov, 90044.