Vianočný Bogy Cup 2023

1. Organizátor: Futbalové turnaje O.Z.

2. Termín: 26.12.2023 (utorok)

3. Miesto: Športová hala Dom Športu, Junácka 6, 831 04 Nové Mesto

4. Veková kategória: Dospelí

5. Počet družstiev: 32

6. Počet osôb v družstve: max. 10 hráčov (!!!!) + 2 realizačný tím

7. Štartovné: 150 € uhradiť do 15.12.2022

8. Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne poistenie, Futbalové turnaje O.Z. nenesie žiadnu zodpovednosť za štart mužstiev na turnaji

9.Zdravotník: zabezpečí organizátor turnaja

10. Rozhodcovia: BFZ

11. Ceny: 1-3 Miesto poháre a medaile, z každého tímu najužitočnejší hráč tímu + najlepší hráč turnaja

12. Hrací systém: hrať sa bude v 8 skupinách A,B,C,D,E,F,G,H (po 4 mužstvách). Hrá sa systémom každý s každým v skupine. Postúpia všetky mužstvá z každej skupiny do vyraďovacej fázy. 

Bude sa hrať na 3 ihriskách naraz. 

13. Hrací čas: 1x15 min. Pavúk 1x14 min.

14. Občerstvenie: Každý hráč dostane hotdog a pitie. 

15. Program: 08:00- 13:30 - zápasy v skupine

13:35 -17:20 pavúk play off

17:30 - odovzdanie ocenení a ukončenie turnaja

B. PODMIENKY ŠTARTU:

1. Na turnaji môžu hrať hráči narodení 1.1. 2007 a starší.

2. Všetci hráči sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

3. Vedúci mužstiev predložia organizátorovi pri prezentácii pred zahájením turnaja súpisku mužstva s číslami dresov !!!, Súpisku nie je možné počas trvania turnaja meniť ani dopĺňať!!

4. Mužstvá sú povinné priniesť so sebou na turnaj jednu sadu dresov.

C. PRAVIDLÁ TURNAJA:

1. Pravidlá hry:

Hracia plocha: Palubovka športovej haly. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 40 x 20m (hádzanárske ihrisko s bránkoviskom). Ihrisko je ohraničené čiarami.

Bránky: Hádzanárske bránky (3 m x 2 m).

Lopty: Futsalová lopta.

Hráči: Brankár + 4 hráči v poli.

Výstroj: Hráči v poli jednotné dresy, brankár farebne odlišný dres. Hrať sa môže iba v obuvi spôsobilej do haly.

Hrací čas: 1x15 min. Pavúk 1x14 min.

a) brankár: 

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla, zahráva súper nepriamy kop zo stredovej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí.

- zahajuje hru po prerušení, postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia.

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia, nesmie spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať rukou. Priestupok sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m), proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

- prešľap a hra rukou mimo pokutové územie sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m)

b) rozohrávanie - brániaci hráči musia dodržať vzdialenosť od miesta rozohrávania pri autoch a rohoch 3m a pri štandardnej situácií 5 m. Lopta musí byť rozohraná do 5 sekúnd. Pri porušení tohto pravidla bude nariadený nepriamy voľný kop proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

c) auty - hráč loptu rozohráva nohou do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Gól dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí. Po porušení pravidla rozohráva loptu brankár.

d) dotyk lopty so stropom - nepriamy voľný kop zo stredovej čiary proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

e) sklzy - sklz v snahe zmocniť sa lopty, keď s ňou hrá súper, je zakázaný!!! Sklz je dovolený iba v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, pri ktorej sa nenachádza hráč súpera.

f) striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia hokejovo v prerušenej hre. Striedanie je možné iba pri vlastnej lavičke vo vyznačenom území. V prípade nesprávneho striedania bude nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

g) bodovanie - výhra: 3 body - remíza: 1 bod - prehra: 0 bodov

2. Disciplinárne opatrenia.

- rozhodovanie - nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu a môže ich potrestať udelením žltej alebo červenej karty.

- za fyzické napadnutie súpera, urážlivé slovné napádanie rozhodcu ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, môže riadiaci orgán vylúčiť hráča z turnaja.

- žltá karta - hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle. Ak hráč dostane v jednom stretnutí dve ŽK, platia ustanovenia ako pri červenej karte. Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.

- červená karta - červená karta znamená vylúčenie hráča z hry. Hráč je povinný opustiť hraciu plochu a lavičku náhradníkov. Do hry už zasiahnuť nemôže. Mužstvo hrá 2 minúty oslabené v poli o jedného hráča. Po uplynutí 2 minút nastúpi do hry iný hráč. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle. Vylúčený hráč má stop na 1 nasledujúci zápas. Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.

- pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 7m

3. Kritéria umiestnenia.

- skupiny - body - pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas - rozdiel strelených a obdržaných gólov - väčší počet strelených gólov - pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje Minitabuľka

- vyraďovacia fáza - ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase kopú sa pokutové kopy v sériách 3+1+1 až do konečného rozhodnutia

D. ĎALŠIE USTANOVENIA

1. Jednu šatňu bude súčasne využívať viac tímov.

2. Organizátor podujatia ani správca haly nezodpovedajú za odložené veci v šatniach.

3. Mužstvá sú povinné po svojom poslednom zápase v skupine (postupujúci zo skupín po semifinále) bezodkladne opustiť šatňu a uvoľniť ju pre potreby organizátorov.

4. Všetci účastníci podujatia sú povinní udržiavať poriadok na hracej ploche, v šatniach a v hľadisku, ako aj v okolí športovej haly. Poškodzovanie zariadenia je zakázané!!

5. Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov!!

Tímy:

1 Bogy Boys
2 Seniors
3 SB Brno 🇨🇿
4 OA Dudova
5 Joga Bonito
6 The Shadows
7 Lucky Grill
8 Engerau Boys
9 FC GOLDENBOYS
10 PINK PANTHERS
11 Peky Team
12 AK-3V
13 Majerniková SuperStars
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32