U7 Cup 19.1

SFC Kalinkovo - FK Inter 2 6:0

FK Inter 1 - SK Bernolakovo 5:1

MSK Senec - TJ Malinovo 1:0

FKM Stupava - SDM Domino 0:1

MSK Senec - SFC Kalinkovo 1:2

FK Inter 1 - FKM Stupava 6:0

FK Inter 2- TJ Malinovo 1:0

SK Bernolakovo - SDM Domino 2:1

SFC Kalinkovo - TJ Malinovo 7:1

FK Inter 1 - SDM Domino 10:0

FK Inter 2- MSK Senec 0:2

SK Bernolakovo - FKM Stupava 1:2

O7 Miesto Inter 2 - Domino 2:0

O5 Miesto Malinovo - Stupava 0:1PK

O3 Miesto Senec - Bernolakovo 1:2 PK

O1 Miesto Kalinkovo - FK Inter 1 3:2 PK